Najlepszą inwestycją jest inwestycja w siebie – tę maksymę powtarza wielu młodych ludzi. Jest w niej wiele prawdy, ponieważ nabywając nowe umiejętności jesteśmy w stanie zwiększyć swoje zarobki i rozwijać się zawodowo. To, oprócz pozytywnego wpływu na nasz budżet dobrze działa na poczucie własnej wartości. Jednym ze sposobów na podnoszenie kwalifikacji jest zapisanie się na studia podyplomowe. Może w nich wziąć udział każda osoba, która posiada co najmniej tytuł licencjata lub inżyniera (w przypadku studiów technicznych). Na jakie studia warto się wybrać? Poniżej znajduje się lista kierunków naszym zdaniem najciekawszych.

Ciekawe studia podyplomowe

Studia podyplomowe nie tylko mają za zadanie dać lepsze wykształcenie, ale również pozwolić na nawiązanie nowych znajomości i zbudowanie wyższego poczucia własnej wartości. Decydując się na wybór studiów podyplomowych warto zgłębić swoje zainteresowania i pasje, by na ich podstawie wybrać interesujący nas kierunek.

Bibliotekoznawstwo

To kierunek dla osób ceniących sobie ciszę i spokój, czyli dla tych, którzy pragną pracować w bibliotece szkolnej czy osiedlowej. W czasie takich studiów, słuchacze zdobywają wiedzę praktyczną w zakresie pracy z zasobami książkowymi i naukowymi oraz z czytelnikami.

Oligofrenopedagogika

Chociaż nazwa tego kierunku studiów podyplomowych wydaje się być co najmniej skomplikowana, kryje się za nią bardzo ciekawa nauka dotycząca rehabilitacji i rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną. W czasie studiów zdobywa się wiedzę dotyczącą pracy z ludźmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi. Co ważne, aby podjąć studia na tym kierunku konieczne jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów z zakresu pedagogiki lub kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Edukacja włączająca i integracyjna

To stosunkowo nowy kierunek studiów, adresowany przede wszystkim dla tych osób posiadających uprawnienia pedagogiczne, które chcą się poświęcić pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. Po ukończeniu studiów na tym kierunku absolwent otrzymuje kwalifikacje pedagoga specjalnego.

Integracja sensoryczna

Jest to stosunkowo nowa dziedzina nauki zajmująca się wpływem integracji sensorycznej na rozwój poznawczy, emocjonalny i ruchowy dziecka. W tych studiach mogą wziąć udział osoby posiadające tytuł technika, licencjata lub magistra z zakresu medycyny, fizjoterapii, logopedii, terapii zajęciowej, pedagogiki (w tym pedagogiki specjalnej) oraz psychologii.

Język angielski w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej

To kierunek studiów dla osób władających językiem angielskim, które chcą wykorzystywać swoją wiedzę do pracy z najmłodszymi. W czasie zajęć studenci dowiadują się, jak tworzyć gry edukacyjne i materiały pomocnicze do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W ramach studiów organizowany jest również kurs językowy przygotowujący do egzaminu na poziomie B2. Studia dedykowane są przede wszystkim dla  osób z wykształceniem wyższym z zakresu edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz posiadających przygotowanie pedagogiczne.

Logopedia

Studia podyplomowe z zakresu logopedii zostały stworzone z myślą o osobach chcących pracować jako logopeda w szkole, przedszkolu czy ośrodku zdrowia. Ukończenie studiów podyplomowych na tym kierunku umożliwia również założenie własnego gabinetu logopedycznego. Aby wziąć udział w studiach, należy posiadać wyższe wykształcenie oraz przygotowanie pedagogiczne.

Pedagogika specjalna – Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Autyzm jest coraz częściej diagnozowanym zaburzeniem wśród dzieci. Aby pomóc takim dzieciom i ich rodzicom, potrzebni są specjaliści z zakresu terapii i wspomagania rozwoju rodzin z zaburzeniami tego typu. Do wzięcia udziału w studiach wymagane jest posiadanie wykształcenia wyższego oraz przygotowania pedagogicznego. Po zakończeniu studiów, absolwent może pracować jako nauczyciel wspomagający dla dzieci ze zdiagnozowanym spektrum autyzmu.

Pedagogika szkolna

To kierunek studiów dla osób pragnących pracować w szkole na stanowisku pedagoga. Osoba na tym stanowisku zajmuje się niesieniem pomocy uczniom oraz ich rodzinom, jeśli ci znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Aby wziąć udział w studiach, trzeba posiadać dyplom ukończenia wyższej uczelni oraz przygotowanie pedagogiczne. Możliwe jest też rozpoczęcie studiów, jeśli jest się w trakcie uzyskiwania przygotowania pedagogicznego.

Przygotowanie pedagogiczne

To kierunek studiów adresowany dla wszystkich osób posiadających wyższe wykształcenie, które planują pracować w szkole lub innej placówce oświatowej. Uzyskanie kwalifikacji w zakresie przygotowania pedagogicznego umożliwia zdobywanie kolejnych szczebli w drabinie awansu zawodowego nauczyciela. Aby studiować na tym kierunku wymagane jest posiadanie tytuł licencjata, inżyniera lub magistra.

Terapia pedagogiczna z elementami arteterapii

Jest to kierunek studiów przeznaczony dla osób posiadających wyższe wykształcenie z zakresu pedagogiki lub posiadających przygotowanie pedagogiczne w przypadku ukończenia innych studiów. Po ukończeniu tego kierunku absolwent posiada wiedzę z zakresu prowadzenia zajęć z dziećmi posiadającymi specyficzne trudności w nauczaniu lub zaburzenia zachowania.

Studia z zakresu pedagogiki wydają się być bardzo ciekawym kierunkiem rozwoju kariery. Przy dużych brakach w kadrze nauczycielskiej w szkołach oraz dużym zapotrzebowaniu sektora prywatnego (szczególnie w zakresie logopedii), uzyskanie kwalifikacji w tej dziedzinie może okazać się sposobem na polepszenie swojej sytuacji finansowej. Zdobywając kolejne kwalifikacje stajemy się atrakcyjniejsi dla potencjalnego pracodawcy. Aby odnieść znaczący sukces, trzeba wybrać studia, które będą nas interesowały. Większość pedagogicznych studiów podyplomowych trwa od 3 do 4 semestrów i kończy się egzaminem. Aby studiować niestacjonarne, wcale nie trzeba co drugi weekend jeździć na zajęcia, gdyż większość szkół wyższych prowadzi je w formie zdalnej.

Partnerem artykułu jest kire.pl